Kontakt/Bokning

Har du några frågor eller uppslag till artiklar? Önskar du uppläsning av dikter och kåserier? Bildspel med Nordvärmlands historia? Du kan få programförslag med eller utan musiker – helst med.

Jag kan erbjuda programmet ”Toner och ord av himmel och jord”, där jag har med musikerna Tina Wåhlén, Christina Lundqvist, Anders och Christer Halvarsson, Leif Nygren, Håkan Hjerdt och Leif Larsson.

Eller ”Mest värmländskt” med TLT (Tina, Leif och Torleif).

Eller varför inte ”Vers å visa och vice versa” i samarbete med Anders och Christer H).

Eller kanske där jag ingår i Ingvar Karlsson med gamla polare.

Hör av dig till montana.forlag@telia.com.