Mitt Nordvärmland

Sidan Mitt Nordvärmland kommer att ge dig intressanta glimtar av nutid och dåtid från en mycket speciell del av vårt vackra landskap. Titta hit ibland, så du inte missar när nytt material har lagts in.
__________ 

Utveckling?

De första som kom till vår bygd fann den utan all tvekan behaglig
med vindlande vattenväg, lättodlad jord och med dimblåa berg.
De kunde ej ana en sentida utveckling, trist och beklaglig,
en tavla som målades upp med en blek och allt tunnare färg.

De satte sin prägel på bygden de odlade upp, våra fäder,
de byggde ett välstånd, en trygghet, en stolthet för kommande dar.
Nu bor deras sentida ättlingar tämligen allmänt i städer,
ett fåtal är vi som försöker med envishet klamra oss kvar.

Men vi som har pluggat historia vet att det ideligt händer
att det som är sorg och elände kan vända och bli underbart.
Så alla som lyckats bo kvar ser nu fram mot den dag då det vänder,
ska nån finnas kvar och få uppleva det bör det hända rätt snart.

T.S.