Montana

Montana förlag grundades 1987 i Ransby i norra Värmland. På den tiden var bokförlag utanför storstäderna något mycket egendomligt, och Montana var mig veterligen det enda i hela Värmland då (bortsett från NWT som gav ut böcker sporadiskt). 

Det var knappt jag visste själv vad ett bokförlag var när jag satte i gång. Att det inte skulle gå att tjäna grova pengar på verksamheten förstod jag, så jag behöll lärartjänsten och hade förlaget som kvälls- och sommarjobb. Tur var nog det, annars hade det blivit magert. 

Drygt ett trettiotal böcker har det blivit sedan starten, några häften och affischer och ett par cd-skivor (ja, det är faktiskt musikförlag också), och den gemensamma nämnaren för produkterna är att de har Nordvärmland som geografisk grund. De flesta böckerna är hembygdsböcker, men några är egna diktböcker.

Anledningen till att förlaget över huvud taget kom igång var att tre av varandra oberoende och om varandra ovetande personer bad mig att samla ihop mina kulturhistoriska tidningsartiklar till en bok. Detta ordnades, boken KLIPPT OCH SKURET OM NORRA VÄRMLAND kom ut och förlaget registrerades. Det är klart att folk undrade … ett bokförlag i lilla Ransby, men boken såldes bra och folk vande sig. Hela upplagan på 1 500 ex gick åt och fortsättning följde. Folk fortsatte att köpa. 

Mycket arbete som inte Montana hinner har gjorts genom Kulturkoppra, som jag drev som ett EU-projekt tillsammans med Carina Berglund. Där har vi med många goda medarbetare gjort arbeten som man kan se som komplement och inte konkurrens till Montanas verksamhet.

Leve Montana och leve Ragnhild som ser till att Montana klarar alla administrativa hinder som ligger som vattengravar på den kulturhistoriska hinderbanan!

Så här är det alltså: 
Montana förlag, 
Det är frugan och jag.

PS. 
Logotypen och namnet? 

Jo, namnet Montana är latin och betyder bergstrakter, vilket norra Värmland till stor del består av, och logotypen föreställer Branäsberget sett från min utsiktsplats på andra sidan av Klarälven.